jazyk

Další informace o GHS

Chcete-li se dozvědět více o GHS, prosím navštivte stránky Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) na adrese http://echa.europa.eu/clp-2015 nebo na webových stránkách OSN.