jazyk

Oddělení barev

Hlavním cílem tohoto oddělení je poskytnout zákazníkům receptury tak, aby mohli naše výrobky používat co nejefektivněji. K tomu slouží rozsáhlá databáze informací, které shromažďujeme od výrobců po celém světě.

Denně se setkáváme u výrobců s problémem odchylky barev způsobené různou lokací výrobního závodu výrobce aut, ale i dodavateli barev do prvovýroby. Z tohoto důvodu je třeba stanovit nejdříve tzv. Standard a poté případně další varianty odstínu. Poté naši pracovníci vytvoří kopii originálu a tím vznikne receptura, které je umístněna do databáze.  CD s programem ICRIS se distribuuje 4krát ročně k našim zákazníkům.

Kromě ICRIS oddělení intenzivně pracuje i na Colorboxu, který pomáhá s výběrem správného odstínu. V ICRIS můžete najít mimo jiné odkazy na čísla boxů. Technologický pokrok nelze zastavit a proto De Beer v současnosti disponuje přístrojem na vyhledání odstínu zvaný Spektrofotometr. Toto zařízení umožňuje ještě rychlejší práci při vyhledávání odstínů.

Oddělení barev