język

Dzial Kolor Technologii

Zadaniem tego oddziału jest zaopatrzyć klienta w odpowiednie receptury ,aby mógł dobrać odpowiedni kolor lakierami De Beer Refinish . Aby było to możliwe zbieramy informacje o istniejących kolorach, te informacje dają nam zarys jakie kolory używają producenci aut i jakie będą używać. Następnie zbieramy jak najwięcej wzorników tego koloru.
W praktyce okazuje się iż różnice w numerze koloru, różne miejsca produkcji samochodów mogą spowodować różnice w kolorze miedzy markami samochodów z tym samym kodem koloru i nazwą .Ze zbieranych wzorników(blachy koloru oryginalne) jest wybrany standartowy kolor następnie w zależności od potrzeby jest wybranych kilka wariantów. te kolory są skopiowane naszymi farbami przez naszych specjalistów i na ich podstawie zrobione receptury. receptury i informacja o kolorach wcześniej zebrana zostaje cztery razy w roku umieszczona na cd-rom, ICRIS następnie wysłana do klientów.
Oprócz ICRIS dział kolor technologii przygotował również Kolor Box jako pomoc w wybraniu odpowiedniego koloru. kolory w ICRIS odsyłają do wachlarza kolorów znajdującego sie w Kolor Box .Wdrażamy nowa technologie, która przyspieszy wybranie odpowiedniej receptury przy pomocy spektrofotometru.

Dzial Kolor Technologii