język

De Beer Refinish rozcięczalniki są specjalnie rozwinięte, aby osiągnąć jak najlepszy wynik w użyciu produktu i aby użytkownik miał możliwość wyboru w zależności od potrzeby, od rozcięczalnika  uniwersalnego , wolnego, średniego i szybkiego dla każdego użytkownika i każdego projektu od miejscowej naprawy do cieniowania. Polecamy zróżnicowany program rozcięczalników,które mogą być użyte z produktami De Beer tak jak zaleca informacja techniczna.


Download liste artykulow Rozcięczalniki